Tag:

oằn mình chống bão lũ

Bản tin với nhiều thông tin: Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, khả năng mạnh lên thành bão; Lũ vượt báo động 3, phố cổ Hội An báo động dân sơ tán; Lũ ngập nhiều tuyến đường trung tâm Huế, nhiều xe hơi cẩu không kịp; Chàng "phù thủy" của những c Video oằn mình chống bão lũ

Góc nhìn trưa nay | Các tỉnh miền Trung oằn mình chống bão lũ
Góc nhìn trưa nay   |   12/10/2020
Góc nhìn trưa nay | Các tỉnh miền Trung oằn mình chống bão lũ

Bản tin với nhiều thông tin: Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, khả năng mạnh lên thành bão; Lũ vượt báo động 3, phố cổ Hội An báo động dân sơ tán; Lũ ngập nhiều tuyến đường trung tâm Huế, nhiều xe hơi cẩu không kịp; Chàng "phù thủy" của những c