Tag:

ở Việt Nam

TTO - Ngày 9-11 là ngày đầu tiên của hơn 300 công dân Sri Lanka ở đất liền Việt Nam. Tinh thần của họ đã thoải mái, vui vẻ hơn. Việc ăn ở, sinh hoạt của họ được chính quyền sắp xếp đầy đủ, tươm tất. Video ở Việt Nam

Video: Ngày đầu tiên của hơn 300 công dân Sri Lanka ở Việt Nam sau khi được cứu do gặp nạn trên biển
Tin nóng   |   09/11/2022
Video: Ngày đầu tiên của hơn 300 công dân Sri Lanka ở Việt Nam sau khi được cứu do gặp nạn trên biển

TTO - Ngày 9-11 là ngày đầu tiên của hơn 300 công dân Sri Lanka ở đất liền Việt Nam. Tinh thần của họ đã thoải mái, vui vẻ hơn. Việc ăn ở, sinh hoạt của họ được chính quyền sắp xếp đầy đủ, tươm tất.