Tag:

Ô tô tông dải phân cách

Camera an ninh đã quay lại cảnh một ô tô mất lái bất vào dải phân cách, bay sang làn đường ngược chiều rồi đâm trúng hai xe khác ở TP Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 26-8. Video Ô tô tông dải phân cách

Camera ghi cảnh ô tô tông dải phân cách, bay trúng hai xe khác
Thế giới   |   31/08/2023
Camera ghi cảnh ô tô tông dải phân cách, bay trúng hai xe khác

Camera an ninh đã quay lại cảnh một ô tô mất lái bất vào dải phân cách, bay sang làn đường ngược chiều rồi đâm trúng hai xe khác ở TP Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 26-8.