Tag:

ô tô bị cuốn trôi

Một chiếc ô tô bị cuốn trôi khi cố băng qua dòng nước lũ ở tỉnh Murcia, Tây Ban Nha, vào ngày 25-5. Thời điểm trên, trong xe có một thanh niên và người này may mắn thoát nạn. Video ô tô bị cuốn trôi

Camera 360 | 29/05/2023
Ô tô bị cuốn trôi khi băng qua dòng nước lũ

Một chiếc ô tô bị cuốn trôi khi cố băng qua dòng nước lũ ở tỉnh Murcia, Tây Ban Nha, vào ngày 25-5. Thời điểm trên, trong xe có một thanh niên và người này may mắn thoát nạn.