Tag:

ở sân bay Long Thành

TTO - Theo ghi nhận hiện tại trên công trường thi công sân bay Long Thành có hơn 600 đầu máy móc thiết bị cùng 700 công nhân và 200 cán bộ kĩ thuật thi công 2 gói san nền, thoát nước. Video ở sân bay Long Thành

Video: Hối hả ở đại công trường sân bay Long Thành
Tin nóng   |   16/03/2022
Video: Hối hả ở đại công trường sân bay Long Thành

TTO - Theo ghi nhận hiện tại trên công trường thi công sân bay Long Thành có hơn 600 đầu máy móc thiết bị cùng 700 công nhân và 200 cán bộ kĩ thuật thi công 2 gói san nền, thoát nước.