Tag:

ở sa mạc tỉnh Al-Mahra

TTO - 'Giếng Địa ngục' Barhout là hố khổng lồ rộng hơn 30m, sâu khoảng 112m ở sa mạc tỉnh Al-Mahra, Yemen, gần biên giới Oman. Hố khổng lồ này đã được dân gian địa phương tin rằng là nhà tù dành cho quỷ dữ. Video ở sa mạc tỉnh Al-Mahra

Video: Chỉ thấy rắn ở 'Giếng địa ngục' sâu 112m, nơi được ví như 'nhà tù dành cho quỷ dữ'
Thú vị   |   24/09/2021
Video: Chỉ thấy rắn ở 'Giếng địa ngục' sâu 112m, nơi được ví như 'nhà tù dành cho quỷ dữ'

TTO - 'Giếng Địa ngục' Barhout là hố khổng lồ rộng hơn 30m, sâu khoảng 112m ở sa mạc tỉnh Al-Mahra, Yemen, gần biên giới Oman. Hố khổng lồ này đã được dân gian địa phương tin rằng là nhà tù dành cho quỷ dữ.