Tag:

ô nhiễm nghiêm trọng

Tuyến kênh Mười Thước nối 3 ấp Tân Long B, Thạnh Mỹ B và Thạnh Mỹ C của xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, có tổng chiều dài hơn 6km. Thời gian qua, hàng trăm hộ dân nơi đây chưa có nước sạch sử dụng nên hàng ngày phải sử dụng nước sông là chủ yếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến kênh này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Video ô nhiễm nghiêm trọng

Hàng trăm hộ dân “khát nước sạch”
Tin nóng   |   04/08/2019
Hàng trăm hộ dân “khát nước sạch”

Tuyến kênh Mười Thước nối 3 ấp Tân Long B, Thạnh Mỹ B và Thạnh Mỹ C của xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, có tổng chiều dài hơn 6km. Thời gian qua, hàng trăm hộ dân nơi đây chưa có nước sạch sử dụng nên hàng ngày phải sử dụng nước sông là chủ yếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến kênh này bị ô nhiễm nghiêm trọng.