Tag:

ở Hy Lập

TTO - Đây là kênh đào Corinth, tuyến đường thủy sâu nhất thế giới do con người tạo ra ở Hy Lạp, với những bức tường cao 79m và một số khu vực chỉ rộng 25m, nhưng đảm bảo cho những con tàu du lịch dài gần 200 mét đi qua. Video ở Hy Lập

Video: Kỳ vĩ tàu du lịch dài 200 mét đi qua kênh đào hẹp và sâu nhất thế giới
Thú vị | 08/03/2021
Video: Kỳ vĩ tàu du lịch dài 200 mét đi qua kênh đào hẹp và sâu nhất thế giới

TTO - Đây là kênh đào Corinth, tuyến đường thủy sâu nhất thế giới do con người tạo ra ở Hy Lạp, với những bức tường cao 79m và một số khu vực chỉ rộng 25m, nhưng đảm bảo cho những con tàu du lịch dài gần 200 mét đi qua.