Tag:

ở Huế

TTO - Hai cổ vật triều Nguyễn là chiếc mũ quan văn chánh nhất phẩm và áo Nhật Bình thắng đấu giá ở Tây Ban Nha đã được ra mắt công chúng yêu cổ ngoạn ở Huế. Video ở Huế

Video: Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn trị giá khoảng 35 tỉ đồng ra mắt công chúng ở Huế
Tin nóng   |   17/04/2022
Video: Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn trị giá khoảng 35 tỉ đồng ra mắt công chúng ở Huế

TTO - Hai cổ vật triều Nguyễn là chiếc mũ quan văn chánh nhất phẩm và áo Nhật Bình thắng đấu giá ở Tây Ban Nha đã được ra mắt công chúng yêu cổ ngoạn ở Huế.