Tag:

ổ dịch mới

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đánh giá TP Hải Dương đã trở thành ổ dịch mới, quy mô lớn và có yếu tố dịch tễ còn phức tạp hơn cả huyện Cẩm Giàng do thời gian ủ bệnh lâu, các F0 tiếp xúc nhiều người. Video ổ dịch mới

Video: Ổ dịch mới ở TP Hải Dương có quy mô lớn, các F0 tiếp xúc nhiều người
Tin nóng   |   17/02/2021
Video: Ổ dịch mới ở TP Hải Dương có quy mô lớn, các F0 tiếp xúc nhiều người

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đánh giá TP Hải Dương đã trở thành ổ dịch mới, quy mô lớn và có yếu tố dịch tễ còn phức tạp hơn cả huyện Cẩm Giàng do thời gian ủ bệnh lâu, các F0 tiếp xúc nhiều người.