Tag:

ở An Giang

TTO - Bị chặn xe để đo thân nhiệt khi trong người đang có rượu, Điền và Đạt về nhà xách dao ra chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang. Video ở An Giang

Video: Bắt 2 bị can chém thành viên chốt phòng chống dịch vì bị dừng xe đo thân nhiệt
Tin nóng | 07/06/2021
Video: Bắt 2 bị can chém thành viên chốt phòng chống dịch vì bị dừng xe đo thân nhiệt

TTO - Bị chặn xe để đo thân nhiệt khi trong người đang có rượu, Điền và Đạt về nhà xách dao ra chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang.