Tag:

nuôi tôm

Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm tới 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý: Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính đều giảm, trong đó có thị trường lớn như Mỹ. Hai tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm tới 51%. Video nuôi tôm

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Bạn có biết   |   30/03/2023
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm tới 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý: Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính đều giảm, trong đó có thị trường lớn như Mỹ. Hai tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm tới 51%.