05/06/2019

Khống chế, dập dịch đang vô cùng khó khăn. Song, hiện có một nguy cơ lan tràn dịch bệnh, hết sức đáng lo từ những đàn heo thả rông.