05/06/2019
THÀNH NGUYÊN – ANH THƯ – THÚY QUYÊN
THÀNH NGUYÊN – ANH THƯ – THÚY QUYÊN

Khống chế, dập dịch đang vô cùng khó khăn. Song, hiện có một nguy cơ lan tràn dịch bệnh, hết sức đáng lo từ những đàn heo thả rông.