Tag:

nước tưới tiêu

TTO - Hai con đập thủy lợi quy mô lớn từng cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 80hecta lúa nước và hoa màu của người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị xóa sổ. Video nước tưới tiêu

Video: Xóa sổ hoàn toàn hai đập thủy lợi ở Quảng Bình do mưa lũ
Tin nóng   |   21/10/2020
Video: Xóa sổ hoàn toàn hai đập thủy lợi ở Quảng Bình do mưa lũ

TTO - Hai con đập thủy lợi quy mô lớn từng cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 80hecta lúa nước và hoa màu của người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị xóa sổ.