Tag:

Nước tràn đồng

TTO - Mỗi năm khi lũ về nước tràn đồng cũng là lúc nhiều nghề mưu sinh mùa lũ vào vụ, một trong số đó có thể kể đến nghề xúc ụ bắt lươn. Dù nghề này chỉ làm được trong khoảng 3 tháng nhưng đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân miền Tây. Video Nước tràn đồng

Video: Mê tít lươn đồng xúc ụ mùa nước nổi ở miền Tây
Tin nóng   |   08/09/2022
Video: Mê tít lươn đồng xúc ụ mùa nước nổi ở miền Tây

TTO - Mỗi năm khi lũ về nước tràn đồng cũng là lúc nhiều nghề mưu sinh mùa lũ vào vụ, một trong số đó có thể kể đến nghề xúc ụ bắt lươn. Dù nghề này chỉ làm được trong khoảng 3 tháng nhưng đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân miền Tây.