Tag:

nước mắt

Trong phóng sự xe ôm thời công nghệ chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong bản tin ngày hôm qua,chắc hẳn nhiều người trong chúng ta phần nào hiểu được những nhọc nhằn của những người làm xe ôm. Ngoài những áp lực về cuộc sống, về những mâu thuẫn xảy ra với những người chạy xe ôm truyền thống, thì những người chạy xe ôm công nghệ phải đối mặt với nguy hiểm đó là trộm cướp luôn rình rập. Phía sau mỗi số phận là những câu chuyện dài, chẳng thiếu những nỗi đau còn mãi theo thời gian. Mưu sinh thời công nghệ, đôi khi là mồ hôi, máu và nước mắt. Video nước mắt

Xe ôm thời công nghệ: Mồ hôi, máu và nước mắt
Bạn có biết   |   05/09/2019
Xe ôm thời công nghệ: Mồ hôi, máu và nước mắt

Trong phóng sự xe ôm thời công nghệ chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong bản tin ngày hôm qua,chắc hẳn nhiều người trong chúng ta phần nào hiểu được những nhọc nhằn của những người làm xe ôm. Ngoài những áp lực về cuộc sống, về những mâu thuẫn xảy ra với những người chạy xe ôm truyền thống, thì những người chạy xe ôm công nghệ phải đối mặt với nguy hiểm đó là trộm cướp luôn rình rập. Phía sau mỗi số phận là những câu chuyện dài, chẳng thiếu những nỗi đau còn mãi theo thời gian. Mưu sinh thời công nghệ, đôi khi là mồ hôi, máu và nước mắt.