Tag:

Núi lửa

Ngày 11-4, núi lửa Shiveluch phun trào tạo nên những cột tro bụi cao tới 20km. Shiveluch là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất ở miền Viễn Đông của Nga. Video Núi lửa

Video: Núi lửa phun cột tro bụi cao tới 20km ở Nga
Camera 360   |   11/04/2023
Video: Núi lửa phun cột tro bụi cao tới 20km ở Nga

Ngày 11-4, núi lửa Shiveluch phun trào tạo nên những cột tro bụi cao tới 20km. Shiveluch là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất ở miền Viễn Đông của Nga.