Tag:

nữ tài xế

Bản tin 30s Nóng 1-1: Có nồng độ cồn ở mức 0,025mg/l khí thở, nữ tài xế liên tục giải thích mình đang dùng thuốc; ‘Cường lỳ’ ở Tiền Giang bị tạm giữ; Cảnh sát phá kính, khống chế một tài xế xe bán tải vi phạm giao thông. Video nữ tài xế

Bản tin 30s Nóng: Có cồn 0,025mg/l khí thở, nữ tài xế nói đang dùng thuốc; Bắt ‘Cường lỳ’ Tiền Giang
30S Nóng   |   01/01/2024
Bản tin 30s Nóng: Có cồn 0,025mg/l khí thở, nữ tài xế nói đang dùng thuốc; Bắt ‘Cường lỳ’ Tiền Giang

Bản tin 30s Nóng 1-1: Có nồng độ cồn ở mức 0,025mg/l khí thở, nữ tài xế liên tục giải thích mình đang dùng thuốc; ‘Cường lỳ’ ở Tiền Giang bị tạm giữ; Cảnh sát phá kính, khống chế một tài xế xe bán tải vi phạm giao thông.

Từ ngày
Đến ngày