01/12/2019

NSND Lệ Thuỷ ra mắt hồi ký “Một kiếp cầm ca - Sinh ra để hát”

Nhiều nghệ sĩ cải lương gạo cội đã đến chúc mừng NSND Lệ Thủy vừa ra mắt Hồi ký 60 năm ca hát bằng video mang tên “Một kiếp cầm ca - Sinh ra để hát” tại TP.HCM.