Tag:

NSND Kim Cương

TTO - Thông qua chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, tối 1-3, NSND Kim Cương đã gặp được cô con gái nuôi thất lạc hơn 40 năm. Cuộc trùng phùng gây xúc động mạnh với nhiều người. Video NSND Kim Cương

Video: NSND Kim Cương tìm được con nuôi sau hơn 40 năm thất lạc
Tin nóng   |   02/03/2021
Video: NSND Kim Cương tìm được con nuôi sau hơn 40 năm thất lạc

TTO - Thông qua chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, tối 1-3, NSND Kim Cương đã gặp được cô con gái nuôi thất lạc hơn 40 năm. Cuộc trùng phùng gây xúc động mạnh với nhiều người.