Tag:

nông thôn mới

Chương trình gồm các thông tin nổi bật: 9 tháng, tín dụng tại TPHCM tăng 12%; Đón đoàn du khách bằng đường biển đầu tiên sau 2 năm gián đoạn bởi đại dịch; Nóng tình trạng buôn bán động vật hoang dã,… Video nông thôn mới

Chuyển động thị trường | Tìm giải pháp phát triển đặc sản nem Lai Vung; Mô hình điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao
Bạn có biết   |   08/10/2022
Chuyển động thị trường | Tìm giải pháp phát triển đặc sản nem Lai Vung; Mô hình điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chương trình gồm các thông tin nổi bật: 9 tháng, tín dụng tại TPHCM tăng 12%; Đón đoàn du khách bằng đường biển đầu tiên sau 2 năm gián đoạn bởi đại dịch; Nóng tình trạng buôn bán động vật hoang dã,…