04/09/2019
THANH THI – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
THANH THI – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Hiện gần đến ngày thu hoạch, nhưng nông dân trồng mía ở Hậu Giang khá lo lắng, bởi giá mía khá thấp, nhiều nhà máy đường đóng cửa. Nhiều hộ dân trồng mía chủ động bán mía làm nước giải khát.

Video liên quan