Tag:

nới lỏng phong tỏa

TTO - Ấn Độ đang báo động nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba khi đám đông tập trung ở các nhà ga, trung tâm mua sắm sau khi các thành phố nới lỏng hạn chế di chuyển. Video nới lỏng phong tỏa

Video: Người dân Ấn Độ đổ xô đi mua sắm, du lịch khi nhiều thành phố dỡ phong tỏa
Tin nóng | 16/06/2021
Video: Người dân Ấn Độ đổ xô đi mua sắm, du lịch khi nhiều thành phố dỡ phong tỏa

TTO - Ấn Độ đang báo động nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba khi đám đông tập trung ở các nhà ga, trung tâm mua sắm sau khi các thành phố nới lỏng hạn chế di chuyển.