Tag:

nói lời sau cùng

TP.HCM - Bị cáo Nguyễn Thái Luyện nói dù quan điểm của chủ tọa phiên tòa là bị cáo có tội hay không có tội, nhưng rất nhiều nhân viên ở đây vì tin tưởng vào Luyện mà phải vướng vào lao lý nên mong HĐXX tuyên mức án bằng thời gian tạm. Video nói lời sau cùng

Video: Bị cáo Nguyễn Thái Luyện nói lời sau cùng, xin cho các nhân viên mức án bằng thời gian tạm giam
Tin nóng | 22/12/2022
Video: Bị cáo Nguyễn Thái Luyện nói lời sau cùng, xin cho các nhân viên mức án bằng thời gian tạm giam

TP.HCM - Bị cáo Nguyễn Thái Luyện nói dù quan điểm của chủ tọa phiên tòa là bị cáo có tội hay không có tội, nhưng rất nhiều nhân viên ở đây vì tin tưởng vào Luyện mà phải vướng vào lao lý nên mong HĐXX tuyên mức án bằng thời gian tạm.