Tag:

nổi loạn

Trái với các dự báo của giới chuyên gia về sự hỗn loạn nghiêm trọng sẽ nổ ra bên trong lãnh thổ Nga sau cuộc nổi loạn của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, tình hình ở thủ đô Matxcơva cũng như trên chiến trường Ukraine dường như đã sớm ổn định trở lại. Video nổi loạn

Cập nhật mới nhất về diễn biến vụ Wagner nổi loạn ở Nga
Thế giới   |   26/06/2023
Cập nhật mới nhất về diễn biến vụ Wagner nổi loạn ở Nga

Trái với các dự báo của giới chuyên gia về sự hỗn loạn nghiêm trọng sẽ nổ ra bên trong lãnh thổ Nga sau cuộc nổi loạn của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, tình hình ở thủ đô Matxcơva cũng như trên chiến trường Ukraine dường như đã sớm ổn định trở lại.