Tag:

Nỗ lực

Năm nay, chương trình Tiếp sức nhà nông cho con đến trường sẽ tiếp tục đến với hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên với 40 hộ nông dân được vay vốn không lãi suất từ giai đoạn 2020 - 2022. Video Nỗ lực

Một đời tảo tần nuôi con đến trường
Bạn có biết | 28/12/2020
Một đời tảo tần nuôi con đến trường

Năm nay, chương trình Tiếp sức nhà nông cho con đến trường sẽ tiếp tục đến với hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên với 40 hộ nông dân được vay vốn không lãi suất từ giai đoạn 2020 - 2022.