20/10/2019
ÁI ĐIỆP – HỮU HẠNH - BẢO DUY
ÁI ĐIỆP – HỮU HẠNH - BẢO DUY

Tam Giác Mạch là chủ đề trong triển lãm chung của nhóm 4 họa sĩ Hà Nội là: Ngô Văn Cao, Nguyễn Tường Linh, Trịnh Quế Anh và Trần Quang Hải vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.