Tag:

những người tình nguyện

TTO - Đã có một số nhà sản xuất vắc xin và một đơn vị chuyên cung cấp vắc xin và tiêm chủng dịch vụ đã gần đạt được thỏa thuận, tiến tới có thể cung cấp vắc xin ngừa COVID-19 cho người có nhu cầu tại Việt Nam trong khoảng quý 1-2021. Video những người tình nguyện

Video: Người dân có thể tiêm vắc xin COVID-19 'dịch vụ' khoảng quý 1-2021
Tin nóng   |   26/12/2020
Video: Người dân có thể tiêm vắc xin COVID-19 'dịch vụ' khoảng quý 1-2021

TTO - Đã có một số nhà sản xuất vắc xin và một đơn vị chuyên cung cấp vắc xin và tiêm chủng dịch vụ đã gần đạt được thỏa thuận, tiến tới có thể cung cấp vắc xin ngừa COVID-19 cho người có nhu cầu tại Việt Nam trong khoảng quý 1-2021.