Bạn có biết | 13/06/2024

Những ngày tốt trong tháng 6 năm 2024

Ngày tốt là khái niệm phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, những ngày này được cho là nên tiến hành những việc quan trọng như: cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch... Dưới đây là những ngày tốt tháng 6 năm 2024.

00:00 - 30/06/2024
15. Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024
00:00 - 29/06/2024
14. Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024
00:00 - 26/06/2024
13. Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024
00:00 - 25/06/2024
12. Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2024
00:00 - 23/06/2024
11. Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
00:00 - 20/06/2024
10. Thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
00:00 - 18/06/2024
9. Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024
00:00 - 17/06/2024
8. Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
00:00 - 14/06/2024
7. Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024
00:00 - 13/06/2024
6. Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024
00:00 - 11/06/2024
5. Thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2024
00:00 - 08/06/2024
4. Thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2024
00:00 - 06/06/2024
3. Thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024
00:00 - 04/06/2024
2. Thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2024
00:00 - 03/06/2024
1. Thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024
1. Thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024
00:00 - 03/06/2024

1. Thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 27 tháng 4 năm 2024.
- Nhằm ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt).
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm là: Lập khế ước, giao dịch, động thổ.
Bình luận (0) Chia sẻ
2. Thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2024
00:00 - 04/06/2024

2. Thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 28 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt).
- Giờ đẹp: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59).
- Việc nên làm: Mai táng, sửa mộ, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, hôn thú, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng.
Bình luận (0) Chia sẻ
3. Thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024
00:00 - 06/06/2024

3. Thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 1 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59).
- Việc nên làm: Mai táng, sửa mộ, cải mộ, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà...
Bình luận (0) Chia sẻ
4. Thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2024
00:00 - 08/06/2024

4. Thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 3 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, mai táng.
Bình luận (0) Chia sẻ
5. Thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2024
00:00 - 11/06/2024

5. Thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 6 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Mai táng, sửa mộ, cải mộ, xuất hành
Bình luận (0) Chia sẻ
6. Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024
00:00 - 13/06/2024

6. Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 8 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
- Việc nên làm: Xuất hành, đi thuyền, mua hàng, bán hàng, đem ngũ cốc vào kho, đặt táng kê gác, gác đòn đông, sửa chữa kho vựa, vào học kỹ nghệ, làm chuồng gà ngỗng vịt..
Bình luận (0) Chia sẻ
7. Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024
00:00 - 14/06/2024

7. Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 9 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, mai táng, sửa mộ, cải mộ, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng
Bình luận (0) Chia sẻ
8. Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
00:00 - 17/06/2024

8. Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 12 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Hốt thuốc, uống thuốc, làm những công việc thông thường
Bình luận (0) Chia sẻ
9. Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024
00:00 - 18/06/2024

9. Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 13 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Lót giường đóng giường, đi săn thú cá, khởi công làm lò nhuộm lò gốm
Bình luận (0) Chia sẻ
10. Thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
00:00 - 20/06/2024

10. Thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 15 tháng 5 năm 2024 - Ngày Rằm tháng 5 âm lịch
- Nhằm ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Mai táng, sửa mộ, cải mộ, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, hôn thú và các công việc , xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc.
Bình luận (0) Chia sẻ
11. Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
00:00 - 23/06/2024

11. Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 18 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Xuất hành đặng lợi, giá thú
Bình luận (0) Chia sẻ
12. Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2024
00:00 - 25/06/2024

12. Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 20 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
- Việc nên làm: Xuất hành, đi thuyền, mua hàng, bán hàng, đem ngũ cốc vào kho, đặt táng kê gác, gác đòn đông, sửa chữa kho vựa, đặt yên chỗ máy dệt, vào học kỹ nghệ, làm chuồng gà ngỗng vịt
Bình luận (0) Chia sẻ
13. Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024
00:00 - 26/06/2024

13. Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 21 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Hôn thú, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, mai táng, sửa mộ, cải mộ, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng
Bình luận (0) Chia sẻ
14. Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024
00:00 - 29/06/2024

14. Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 24 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Hốt thuốc, khám chữa bệnh
Bình luận (0) Chia sẻ
15. Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024
00:00 - 30/06/2024

15. Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024

- Âm lịch: 25 tháng 5 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Mai táng, sửa mộ, cải mộ, hôn thú, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà.

*Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Sự thành công trong công việc do nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân.
Bình luận (0) Chia sẻ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên