Tag:

Những ngày qua

TTO - Ở khu lấn biển Rạch Giá (Kiên Giang) những ngày qua nhiều người dùng chai nhựa và ít bột mì làm mồi nhử để câu cá đối. Vừa câu vừa thư giãn, mỗi giờ một ‘cần thủ’ có thể bắt được cả chục ký cá. Video Những ngày qua

Thú vị   |   24/02/2022
Video: Độc đáo cách dùng chai nhựa câu cá đối, mỗi giờ dính cả chục ký 'như chơi'

TTO - Ở khu lấn biển Rạch Giá (Kiên Giang) những ngày qua nhiều người dùng chai nhựa và ít bột mì làm mồi nhử để câu cá đối. Vừa câu vừa thư giãn, mỗi giờ một ‘cần thủ’ có thể bắt được cả chục ký cá.