18/06/2019

Những chuyến xe không mong đợi

Hoạt động Chuyến xe cuối cùng thuộc Chương trình “Ước mơ của Thúy”, do báo Tuổi Trẻ tổ chức kể từ đầu năm 2008 đến nay.