Tag:

nhựa

Một giải pháp thú vị vừa giải quyết vấn đề rác nhựa, vừa giải quyết vấn đề nhà ở. Video nhựa

Những ngôi nhà làm từ rác thải nhựa
Những ngôi nhà làm từ rác thải nhựa

Một giải pháp thú vị vừa giải quyết vấn đề rác nhựa, vừa giải quyết vấn đề nhà ở.