Tag:

như thế nào

TTO - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, nêu rõ lập trường của Việt Nam về tình hình Ukraine tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 1-3 (giờ New York). Video như thế nào

Video: Toàn văn tuyên bố của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc về tình hình Ukraine
Tin nóng | 02/03/2022
Video: Toàn văn tuyên bố của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc về tình hình Ukraine

TTO - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, nêu rõ lập trường của Việt Nam về tình hình Ukraine tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 1-3 (giờ New York).