Tag:

như chưa hề có cuộc chia ly

Đây là ngày hạnh phúc nhất của gia đình ông Nguyễn Văn Dụ (thôn Thái Hòa, xã Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình). Sau 43 năm lạc cha, con trai ông đã tìm về quê hương. Nhiều người chứng kiến cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của hai cha con sau 43 năm. Video như chưa hề có cuộc chia ly

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của hai cha con sau 43 năm
Tin nóng   |   06/05/2024
Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của hai cha con sau 43 năm

Đây là ngày hạnh phúc nhất của gia đình ông Nguyễn Văn Dụ (thôn Thái Hòa, xã Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình). Sau 43 năm lạc cha, con trai ông đã tìm về quê hương. Nhiều người chứng kiến cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của hai cha con sau 43 năm.