Tag:

nhóm máu

Vì những lý do chưa được khám phá, mỗi nhóm máu có kháng thể chống lại những nhóm kia. Do đó, khi truyền máu khác nhóm vào cơ thể, kháng thể của người nhận có thể phá hủy tế bào máu. Video nhóm máu

Vì sao chúng ta lại có nhiều nhóm máu khác nhau?
Bạn có biết   |   16/10/2018
Vì sao chúng ta lại có nhiều nhóm máu khác nhau?

Vì những lý do chưa được khám phá, mỗi nhóm máu có kháng thể chống lại những nhóm kia. Do đó, khi truyền máu khác nhóm vào cơ thể, kháng thể của người nhận có thể phá hủy tế bào máu.