Tag:

nhiều tuyến đường ven kênh rạch

TTO - Chiều 13-9 (tức 18-8 âm lịch), TP.HCM chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường đầu tiên của năm 2022, nhiều tuyến đường ven kênh rạch bị nước tràn bờ. Dù chưa phải đợt triều cao nhất những cũng gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Video nhiều tuyến đường ven kênh rạch

Video: Triều cường chiều 13-9, nước đen từ cống tràn vào nhà dân ở TP.HCM
Tin nóng   |   13/09/2022
Video: Triều cường chiều 13-9, nước đen từ cống tràn vào nhà dân ở TP.HCM

TTO - Chiều 13-9 (tức 18-8 âm lịch), TP.HCM chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường đầu tiên của năm 2022, nhiều tuyến đường ven kênh rạch bị nước tràn bờ. Dù chưa phải đợt triều cao nhất những cũng gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.