12/08/2019
LÂM THIÊN – SANH TÀI – QUỐC HUY
LÂM THIÊN – SANH TÀI – QUỐC HUY

Sau khi cơn lũ lịch sử đi qua, rất nhiều ruộng vườn tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã bị phá hủy tan hoang khiến hàng trăm hộ dân thiệt hại nặng nề.