Tag:

Nhiêu Lộc - Thị Nghè

TTO - Ghi nhận vào sáng 12-5, thời điểm nước đang rút ngược trở ra sông Sài Gòn là lúc con kênh bị ô nhiễm nhất. Rác thải nổi lềnh bềnh trải dài dọc tuyến kênh này từ quận Tân Bình đến quận 1, nhiều người thắc mắc vì sao con kênh này lại tái ô nhiễm. Video Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Video: Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lại đen thui, người dân 'chịu không nổi'
Tin nóng | 12/05/2021
Video: Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lại đen thui, người dân 'chịu không nổi'

TTO - Ghi nhận vào sáng 12-5, thời điểm nước đang rút ngược trở ra sông Sài Gòn là lúc con kênh bị ô nhiễm nhất. Rác thải nổi lềnh bềnh trải dài dọc tuyến kênh này từ quận Tân Bình đến quận 1, nhiều người thắc mắc vì sao con kênh này lại tái ô nhiễm.