16/09/2019

Nhiều khó khăn trong xử lý sai phạm về quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có kiến nghị UBND TP sớm có ý kiến chỉ đạo về cấp phép hoạt động quảng cáo ngoài trời trong lúc chờ thực hiện tích hợp vào quy hoạch chung của TP.

Video liên quan