Tag:

nhiều du khách

Ngày 25-3, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân và du khách đã liều cả mạng, ra đứng ngồi trên ta luy đèo Prenn Đà Lạt để chụp ảnh check-in. Video nhiều du khách

Nhiều người liều cả mạng sống, đứng trên ta luy đèo Prenn Đà Lạt chụp ảnh
Tin nóng   |   25/03/2024
Nhiều người liều cả mạng sống, đứng trên ta luy đèo Prenn Đà Lạt chụp ảnh

Ngày 25-3, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân và du khách đã liều cả mạng, ra đứng ngồi trên ta luy đèo Prenn Đà Lạt để chụp ảnh check-in.