Tag:

nhiều doanh nghiệp

TTO - Từ ngày 16 đến 26-2, Lạng Sơn dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi lên các cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và tài xế chưa nắm bắt được thông tin, hoặc vì những lý do khác dẫn đến tình trạng xe phải quay đầu... Video nhiều doanh nghiệp

Video: Nhiều xe chở hoa quả tươi đến Lạng Sơn phải quay đầu vì không thể lên cửa khẩu
Tin nóng   |   17/02/2022
Video: Nhiều xe chở hoa quả tươi đến Lạng Sơn phải quay đầu vì không thể lên cửa khẩu

TTO - Từ ngày 16 đến 26-2, Lạng Sơn dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi lên các cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và tài xế chưa nắm bắt được thông tin, hoặc vì những lý do khác dẫn đến tình trạng xe phải quay đầu...