Tag:

nhiều con đường

TTO - Người dân qua sông ngập nước trong một chiếc xe máy xúc trong trận lũ lụt ở Campuchia. Tại đây lũ quét nghiêm trọng làm 11 người tử vong. Hơn 10.000 người đã phải sơ tán khỏi 19 trong số 25 tỉnh của đất nước. Video nhiều con đường

Video: Qua sông bằng máy xúc vì... lũ lớn
Tin nóng   |   17/10/2020
Video: Qua sông bằng máy xúc vì... lũ lớn

TTO - Người dân qua sông ngập nước trong một chiếc xe máy xúc trong trận lũ lụt ở Campuchia. Tại đây lũ quét nghiêm trọng làm 11 người tử vong. Hơn 10.000 người đã phải sơ tán khỏi 19 trong số 25 tỉnh của đất nước.