Tag:

nhiệt đới

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga thuộc Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra nghiên cứu thực trạng sinh thái hệ san hô vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên nhằm xác lập các nội dung nghiên cứu cho quản lý, bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững. Video nhiệt đới

Điều tra nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái san hô vùng biển ven bờ Phú Yên
Tin nóng   |   06/07/2019
Điều tra nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái san hô vùng biển ven bờ Phú Yên

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga thuộc Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra nghiên cứu thực trạng sinh thái hệ san hô vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên nhằm xác lập các nội dung nghiên cứu cho quản lý, bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững.