Tag:

nhiệt điện Vĩnh Tân

“Không được chậm tiến độ dù chỉ một ngày” - đây là phương châm nằm lòng của các nhà thầu, kỹ sư, công nhân,… trên công trường đường dây 500Kv NĐ Vân Phong – NĐ Vĩnh Tân. Họ quyết tâm hướng đến mục tiêu hoàn thành đường dây trước tháng 12-2022. Video nhiệt điện Vĩnh Tân

“Cuộc chạy đua” với thời tiết trên công trường điện Ninh Thuận
Bạn có biết   |   18/07/2022
“Cuộc chạy đua” với thời tiết trên công trường điện Ninh Thuận

“Không được chậm tiến độ dù chỉ một ngày” - đây là phương châm nằm lòng của các nhà thầu, kỹ sư, công nhân,… trên công trường đường dây 500Kv NĐ Vân Phong – NĐ Vĩnh Tân. Họ quyết tâm hướng đến mục tiêu hoàn thành đường dây trước tháng 12-2022.