Tag:

nhiệm kỳ 2020-2025

TTO - Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức - giữ chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Video nhiệm kỳ 2020-2025

Video: Ông Nguyễn Văn Hiếu làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM
Tin nóng   |   22/06/2022
Video: Ông Nguyễn Văn Hiếu làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM

TTO - Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức - giữ chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.