29/02/2020
PHƯƠNG NAM – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
PHƯƠNG NAM – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Tổng lãnh sự quán Nhật tại TP.HCM vừa ký kết viện trợ không hoàn lại 124.721 USD cho tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table thực hiện “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ".

Video liên quan