Tag:

nhặt rác trả lại vẻ đẹp cho công viên

Bản tin có nhiều thông tin nóng: Sau giao thừa, nhiều bạn trẻ nhặt rác trả lại vẻ đẹp cho công viên; Đầu Xuân Canh Tý đến làng mai Phước Định ngắm hoa; Câu chuyện độc đáo hôm nay: Những hình ảnh về việc đi lễ chùa, nét đẹp văn hóa ngày đầu năm mới... Video nhặt rác trả lại vẻ đẹp cho công viên

Góc nhìn trưa nay | Đi lễ chùa, nét đẹp văn hóa ngày đầu năm mới
Tin nóng   |   25/01/2020
Góc nhìn trưa nay | Đi lễ chùa, nét đẹp văn hóa ngày đầu năm mới

Bản tin có nhiều thông tin nóng: Sau giao thừa, nhiều bạn trẻ nhặt rác trả lại vẻ đẹp cho công viên; Đầu Xuân Canh Tý đến làng mai Phước Định ngắm hoa; Câu chuyện độc đáo hôm nay: Những hình ảnh về việc đi lễ chùa, nét đẹp văn hóa ngày đầu năm mới...