Tag:

nhân viên ngân hàng

Liên quan việc 'Vay gửi tiền ngân hàng phải mua bảo hiểm' mà Báo Tuổi Trẻ đã điều tra, rất nhiều bạn đọc thắc mắc xung quanh việc bán bảo hiểm của nhân viên ngân hàng, cũng như cách bảo vệ quyền lợi khi chọn gói 'sản phẩm kết hợp' này. Video nhân viên ngân hàng

Tư vấn pháp luật: Nhân viên ngân hàng có được tư vấn bán bảo hiểm không?
Tư vấn pháp luật   |   18/02/2023
Tư vấn pháp luật: Nhân viên ngân hàng có được tư vấn bán bảo hiểm không?

Liên quan việc 'Vay gửi tiền ngân hàng phải mua bảo hiểm' mà Báo Tuổi Trẻ đã điều tra, rất nhiều bạn đọc thắc mắc xung quanh việc bán bảo hiểm của nhân viên ngân hàng, cũng như cách bảo vệ quyền lợi khi chọn gói 'sản phẩm kết hợp' này.