Tag:

nhái thương hiệu

Có một thực tế đáng lên án đó là xuất hiện không ít các đơn vị “dựa hơi” những tập đoàn lớn, hay “mạo danh” là công ty thành viên của các tập đoàn để tạo sự tin tưởng của khách hàng rồi từ đó rao bán các dự án... Video nhái thương hiệu

Nhái thương hiệu để “dụ” khách hàng mua dự án bất động sản
Bạn có biết   |   22/05/2021
Nhái thương hiệu để “dụ” khách hàng mua dự án bất động sản

Có một thực tế đáng lên án đó là xuất hiện không ít các đơn vị “dựa hơi” những tập đoàn lớn, hay “mạo danh” là công ty thành viên của các tập đoàn để tạo sự tin tưởng của khách hàng rồi từ đó rao bán các dự án...