Tag:

nhạc kịch

Vở Bạch Xà truyện của tác giả Thái Duy, được phóng tác từ kịch bản cải lương của soạn giả Hoàng Song Việt, từng được nhóm Chuồn Chuồn Giấy diễn tại không gian kịch cà phê. Video nhạc kịch

Khoác áo mới cho vở nhạc kịch Bạch Xà truyện
Giải trí   |   24/01/2020
Khoác áo mới cho vở nhạc kịch Bạch Xà truyện

Vở Bạch Xà truyện của tác giả Thái Duy, được phóng tác từ kịch bản cải lương của soạn giả Hoàng Song Việt, từng được nhóm Chuồn Chuồn Giấy diễn tại không gian kịch cà phê.